خدمات آموزش کاشت ناخن |غرب تهران خدمات تخصصی کاشت ناخن: در این وبلاگ بعضی آموزشهای مهم کاشت ناخن بصورت تئوری بیان می شود امید است که رضایت دوستان و شاگردان شامل حال ما شود.آموزش کاشت ناخن بصورت حضوری با تعیین وقت قبلی بهت0912.700.9256رین آموزشهای کاشت ناخن را از ما بخواهید. 0912.700.9256 خدمات کاشت ناخن http://nailsalon.mihanblog.com 2018-02-19T22:24:34+01:00 text/html 2018-02-07T13:30:36+01:00 nailsalon.mihanblog.com آموزش کاشت ناخن خدمات ناخن آموزش کاشت ناخن - روش پودری http://nailsalon.mihanblog.com/post/5 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">جهتـ آشنایی با روش<a title="کاشت ناخن" href="http://artnails.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://artnails.ir/" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">&nbsp;کاشت ناخن&nbsp;</a>به متداول ترین روش در مراکز زیبایی و مراقب ناخن در این مقاله آموزش رایگان کاشت ناخن به روش پودری را آموزش میدهیم . برای یادگیری صحیح این نوشته را تاپایان به دقت بخوانید.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><a title="آموزش کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/آموزش-کاشت-ناخن.html" target="_blank" data-mce-href="http://www.artnails.ir/آموزش-کاشت-ناخن.html" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">آموزش کاشت ناخن</a>&nbsp;به روش پودری (رایگان)</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">&nbsp;کاشت&nbsp; پودری ناخن امروزه&nbsp; در دنیا متداول شده ، لوازم مورد نیاز و آموزش مختصر و کوتاهی از کاشت ناخن پودری را در این مطلب توضیح خواهم داد.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">مواد لازم در کاشت ناخن با پودر :</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">1-پودر کاشت ( صورتی pink یا شفاف</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">clear) -2-جا پودری یا گوده</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">3-لیکوئید 4-پمپ لیکوئید</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">5-پرایمر ( چسب بین ناخن و مواد)</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">6-لاک مانیکور</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">7-ضد قارچ (برای جلوگیری از عفونت های قارچی)</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">8-قلم پودر ( قلم تخت شماره 6 یا8 )</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">9- روغن ( جهت سهولت در کار پولیش)</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">10-چسب ( جهت چسباندن تیپ)</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">11-تیپ لازم (پایه کوتاه - پایه بلند - فرنچ - طرحدار)</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">12-پوشر یا عقب زن</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">13- نیپر یا گوشت گیر</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">14-کاتر سرگرد یا صاف یا هر دو - جهت کوتاه کردن تیپ</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">15- ناخن گیر</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">16- بافر</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">17 -برق ناخن و لاک ناخن جهت طراحی و دیزاین ناخن کاشته شده</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">18- میز کار</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">مراحل کاشت ناخن , روش کاشت ناخن :</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">1 : در ابتدا یک مانیکور ساده انجام داده و پوست اطراف ناخن ها را به لاک مانیکور آغشته میکنیم کمی صبر میکنیم تا نرم شود سپس توسط عقب زن پوست را از سطح ناخن کنار می زنیم و با نیپر گوشتهای اضافه اطراف ناخن را می گیریم.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">2 : در این مرحله با در انتخاب تیپ مناسب با سایز ناخن ها توجه کنید و در نظر بگیرید&nbsp; که برای هر ده تا ناخن دست باید این کار را انجام داد چون صد درصد فرم و اندازه همه ناخنها یکی نیست.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">3 :سوهان زنی مرحله بعدی است بعد از آن صدف ناخن را سوهان میزنیم تا روی آن شیارهایی ایجاد شود و سپس با استفاده از سوهان دور، کوتیکول ناخن را از صدف ناخن جدا کرده و سپس ضد قارچ را می زنیم.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">4: پس از خشک شدن ضد قارج تیپ مناسب ناخن را می جسبانیم پس از آن با کاتر تیپ را به دلخواه مشتری ( سرصاف یا گرد) کوتاه کرده و روی تیپ و قسمتی که خط بین ناخن هست را&nbsp; کمی به آرامی سوهان می کنیم تا یکدست و هم سطح گردد در مرحله بعد پرایمر را می زنیم و شروع به مواد گذاشتن می کنیم.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">5: مواد را خیلی شفاف با قلمو و به صورت مرتب روی همه قسمتهای ناخن گذاشته پس از خشک شدن مواد دور ناخن را به وسیله سوهان دستی باز می کنیم و کمی هم سوهان برقی می کشیم.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">7: در مرحله بعدی سوهان روی کاشت را می زنیم که شامل ۴ مرحله است :&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">1- سوهان دور</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">2- سوهان روی ناخن</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">3- سوهان دستی</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">4- بافرکشی می باشد</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">و مرحله پایانی کاشت ناخن به شیوه پودری&nbsp; :</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">پس از این کارها در انتها روغن را روی ناخنها زده تا شفافیت و درخشندگی داشته باشند و بعد از آن&nbsp; مدتی صبر کرده تا روغن روی ناخن از بین برود و روی آن را برق ناخن زده و سپس اگر خواستید لاک می زنید و دیزاین&nbsp; میکنید.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><img title="آموزش کاشت ناخن با پودر" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/642/1925401/5.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/642/1925401/5.jpg" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="400" width="400"></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span class="st" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">0912.700.9256</span></span></p><div class="art_width100-darsad" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><div class="post-abi-icon" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">&nbsp;</span></div></div> text/html 2018-01-28T04:30:49+01:00 nailsalon.mihanblog.com آموزش کاشت ناخن خدمات ناخن آموزش کاشت ناخن بصورت تخصصی و مبتدی با ارایه مدرک فنی حرفه ای بین المللی http://nailsalon.mihanblog.com/post/13 <h2 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">با توجه به پیشرفت روز افزون هنر کاشت و گریم ناخن ،<a data-mce-href="https://goo.gl/8Lq0T9" href="https://goo.gl/8Lq0T9" title="آموزشگاه آرایشگری" target="_blank" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>آموزشگاه آرایشگری زنانه</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>ارزو در غرب تهران پکیجهای خاص<a data-mce-href="http://goo.gl/5Ntypi" href="http://goo.gl/5Ntypi" title="آموزش کاشت ناخن" target="_blank" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>آموزش کاشت ناخن</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>را بصورت تخصصی و حرفه ای و حضوری بصورت زیر برگزار می کند :&nbsp;</span></h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><img title="مرکز کاشت ناخن" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/507/1518114/artnails1.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن ، آموزش کاشت ناخن با مدرک" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/507/1518114/artnails1.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="397" width="400"></span></p><h3 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">دوره مبتدی کارگاه&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">سطح یک کاشت های پایه: کاشت مادر. فرمر. فرمینگ. دیپینگ . فرنچ. میکس . نماز. ژل مادر. ترمیم. دلایل هوا گرفتن. شناخت ساختار ناخن و بیماریها&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">صدف سازی. از بین بردن عیوب.کاشت بدون تیپ و فرمر مخصوص کسانی ک ناخن می جوند. دیزاین های 3بعدی . کار با ۳ رنگ پودر اصلی و ۲ رنگ ترکیبی‌. مانیکور و پدیکور. ژلیش ناخن طبیعی و کاشت</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">تعداد جلسات :۱۰</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">کلاسها ۱۰۰٪ عملی تا زمان یادگیری</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">هزینه اموزش با تخفیف ۴۰۰</span></h3><h3 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">دوره های تخصصی کارگاه ویژه ناخن کاران</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">سطح سه کاشتهای چند مرحله ای: بیبی بومر.امبره استندگلاس. ماربل. موزاییک. سرامیک. لمینت. ساخت فرنچ. کریستال. اکلیل. الماس. کاشی کاری</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">هزینه اموزش ۴۰۰</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">سطح ۴ گریم تخصصی : سنگ. لمه. گیپور. سایه. خاوریار. براده طلا و نقره. ۳بعدی. ۴بعدی. سایه. ترکیب تکنیکها. تبدیل کاشت ساده به گریم. تبدیل کاشت گریم ب ساده. ترمیم گریم. تعویض فرنچ. ۲ مدل صدف سازی.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">تعداد جلسات: ۷</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">کلاسها ۱۰۰٪ عملی با تضمین یادگیری.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">هزینه اموزش با تخفیف ۴۰۰</span></h3><h3 style="font-family: Tahoma; font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">دورهای فوق تخصصی کارگاه ویژه ناخن کاران حرفه ای</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">سطح ۵ کاشتهای ژورنالی: لوله. اج. لبه. نیزه. تراشه. کویین&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">هزینه ۲۰۰</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">سطح ۶ تکنیک های دیزاین: سنگ سازی. قاب سازی. گل سازی. ساخت اشکال با پودر رنگی. طرحهای پاستیلی. شوگر افکت.طرحهای بیسکوییتی. ژل فویل . وان استروک . ماربل با اب. هایلایت .منبت کاری. کهنه کاری</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">تعداد جلسات : ۷</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">کلاسها ۱۰۰٪ عملی تا زمان یادگیری</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">هزینه اموزش با تخفیف ۴۰۰</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">ارائه مدرک فنی حرفه ای</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">زیر نظر مدرس بین المللی با ۹ سال سابقه.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">دارای مدرک بین المللی از استانبول. امارات و مسکو</span></h3><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">تلفن ثبت نام : 09127009256</span></p> text/html 2018-01-14T08:30:00+01:00 nailsalon.mihanblog.com آموزش کاشت ناخن خدمات ناخن سوالات آموزشی کاشت ناخن http://nailsalon.mihanblog.com/post/9 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">دوستان و هنرجویان عزیز اگر سوال تخصصی درباره کاشت ناخن و مراحل "آموزش کاشت ناخن" دارند اگر سوالاتشان در زیر نیست را از طریق منوی&nbsp;<a title="تماس با آموزش کاشت ناخن" href="http://artnails.ir/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7.html" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://artnails.ir/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7.html" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">تماس با ما</a>&nbsp;(کلیک کنید) و بصورت فارسی ارسال کنید تا در اسرع وقت به سوالات شما جواب دهم. سوالاتی که بصورت فینگلیش نوشته شود اصلا خوانده نمی شود. متشکرم<span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"></span></strong></p><fieldset class="filters btn-toolbar clearfix" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><div class="btn-group pull-right" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">سوالات کاست ناخن</span></strong></div></fieldset><table class="category table table-striped table-bordered table-hover mceItemTable" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; cursor: default; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><thead style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><tr style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><th id="categorylist_header_title" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><a class="hasPopover" title="" href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq.html" data-content="برای مرتب کردن بر اساس این ستون کلیک کنید" data-placement="top" data-original-title="عنوان" data-mce-href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq.html" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">عنوان</a></th><th id="categorylist_header_author" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><a class="hasPopover" title="" href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq.html" data-content="برای مرتب کردن بر اساس این ستون کلیک کنید" data-placement="top" data-original-title="نویسنده" data-mce-href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq.html" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">نویسنده</a></th><th id="categorylist_header_hits" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><a class="hasPopover" title="" href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq.html" data-content="برای مرتب کردن بر اساس این ستون کلیک کنید" data-placement="top" data-original-title="کلیک ها" data-mce-href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq.html" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">کلیک ها</a></th></tr></thead><tbody style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><tr class="cat-list-row0" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><td class="list-title" headers="categorylist_header_title" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><a href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/156-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.html" data-mce-href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/156-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.html" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">میشه چند تا کانال آرایشی در تلگرام معرفی کنید</a></td><td class="list-author" headers="categorylist_header_author" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">نوشته شده توسط آموزش کاشت ناخن</td><td class="list-hits" headers="categorylist_header_hits" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><span class="badge badge-info" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">کلیک ها: 92</span></td></tr><tr class="cat-list-row1" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><td class="list-title" headers="categorylist_header_title" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><a href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/145-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%9F.html" data-mce-href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/145-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%9F.html" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">درباره ترمیم کاشت پودر میشه توضیح بدید من مشکل دارم؟</a></td><td class="list-author" headers="categorylist_header_author" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">نوشته شده توسط آموزش کاشت ناخن</td><td class="list-hits" headers="categorylist_header_hits" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><span class="badge badge-info" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">کلیک ها: 547</span></td></tr><tr class="cat-list-row0" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><td class="list-title" headers="categorylist_header_title" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><a href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/138-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html" data-mce-href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/138-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">مواد لازم و مورد نیاز در کاشت ناخن با پودر چیست؟</a></td><td class="list-author" headers="categorylist_header_author" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">نوشته شده توسط آموزش کاشت ناخن</td><td class="list-hits" headers="categorylist_header_hits" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><span class="badge badge-info" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">کلیک ها: 520</span></td></tr><tr class="cat-list-row1" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><td class="list-title" headers="categorylist_header_title" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><a href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/122-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%87%D8%A7.html" data-mce-href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/122-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%87%D8%A7.html" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">درمان خشکی و پوسته شدن دور ناخن ها</a></td><td class="list-author" headers="categorylist_header_author" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">نوشته شده توسط آموزش کاشت ناخن</td><td class="list-hits" headers="categorylist_header_hits" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><span class="badge badge-info" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">کلیک ها: 602</span></td></tr><tr class="cat-list-row0" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><td class="list-title" headers="categorylist_header_title" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><a href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/97-%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html" data-mce-href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/97-%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">طرز تهیه لاک دور ناخن</a></td><td class="list-author" headers="categorylist_header_author" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">نوشته شده توسط آموزش کاشت ناخن</td><td class="list-hits" headers="categorylist_header_hits" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><span class="badge badge-info" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">کلیک ها: 3367</span></td></tr><tr class="cat-list-row1" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><td class="list-title" headers="categorylist_header_title" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><a href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html" data-mce-href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">مشکل از بین بردن خط ترمیم ناخن</a></td><td class="list-author" headers="categorylist_header_author" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">نوشته شده توسط آموزش کاشت ناخن</td><td class="list-hits" headers="categorylist_header_hits" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><span class="badge badge-info" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">کلیک ها: 3670</span></td></tr><tr class="cat-list-row0" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><td class="list-title" headers="categorylist_header_title" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><a href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/63-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F.html" data-mce-href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/63-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F.html" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">مشتری در زمان ترمیم کاشت ناخن خواست مدل طرح را تغییر دهد چطور عمل کنیم؟</a></td><td class="list-author" headers="categorylist_header_author" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">نوشته شده توسط آموزش کاشت ناخن</td><td class="list-hits" headers="categorylist_header_hits" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><span class="badge badge-info" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">کلیک ها: 3879</span></td></tr><tr class="cat-list-row1" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><td class="list-title" headers="categorylist_header_title" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><a href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/62-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%98%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%86%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%9F.html" data-mce-href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/62-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%98%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%86%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%9F.html" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">چرا در کاشت میکس بعد از چند روز ژلی که روی ناخن میزنم هوا میگیره؟</a></td><td class="list-author" headers="categorylist_header_author" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">نوشته شده توسط آموزش کاشت ناخن</td><td class="list-hits" headers="categorylist_header_hits" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><span class="badge badge-info" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">کلیک ها: 2609</span></td></tr><tr class="cat-list-row0" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><td class="list-title" headers="categorylist_header_title" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><a href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/60-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%98%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%86%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87.html" data-mce-href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/60-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%98%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%86%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87.html" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">چرا در کاشت میکس بعد از چند روز ژلی که روی ناخن میزنم هوا میگیره</a></td><td class="list-author" headers="categorylist_header_author" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">نوشته شده توسط آموزش کاشت ناخن</td><td class="list-hits" headers="categorylist_header_hits" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><span class="badge badge-info" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">کلیک ها: 2820</span></td></tr><tr class="cat-list-row1" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><td class="list-title" headers="categorylist_header_title" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><a href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/59-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html" data-mce-href="http://artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/59-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">حکم شرعی کاشت ناخن</a></td><td class="list-author" headers="categorylist_header_author" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);">نوشته شده توسط آموزش کاشت ناخن</td><td class="list-hits" headers="categorylist_header_hits" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); margin: 8px; cursor: text; border: 1px dashed rgb(187, 187, 187);"><span class="badge badge-info" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">کلیک ها: 3754</span></td></tr></tbody></table><br class="Apple-interchange-newline"> text/html 2018-01-07T13:30:00+01:00 nailsalon.mihanblog.com آموزش کاشت ناخن خدمات ناخن آموزش کاشت ناخن آرزو http://nailsalon.mihanblog.com/post/1 <p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><strong>شرابط کلاسهای<a title="آموزش کاشت ناخن" href="https://goo.gl/u2o7EF" data-mce-href="https://goo.gl/u2o7EF" mce_href="https://goo.gl/u2o7EF">&nbsp;آموزش کاشت ناخن</a>&nbsp;بصورت حرفه ای و کامل - آموزشگاه کاشت ناخن کلبه آرزو برگزار می کند :</strong></span><br><span style="font-size: large;">کاشت ناخن ما در 17 متد جدید می باشد که عبارتند از :</span><br><span style="font-size: large;">1- کاشت ناخن با پودر .-2-کاشت ناخن مادر با قلم. 3- کاشتناخن بدون تیپ ،فورمینگ. - 4- کاشت ناخن بدون سوهان کشی ،فورمینگ - 5- کاشت ناخن فرنچ با تیپ. 6- کاشت ناخن فرنچ با مواد - 7- کاشت ناخن بدون لیکویید|کاشت ناخن دیپینگ. - 8- بزرگ کردن صدف ناخن. 9- کاشت ناخن موزائیک . 10- کاشت ناخن سرامیک. 11- کاشت ناخن بیبی بومر. 12- کاشت ناخن کریستال یا شیشه ای - 13- کاشت ناخن دیزاین اکلیل 14-کاشت ناخن استندگلاس 15- کاشت ناخن دیزاین سه بعدی 16- کاشت ناخن عقابی ، عاج فیلی 17- کاشت ژله ای ناخن</span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><img title="آموزش کاشت ناخن" src="https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/s640x640/e15/c102.0.876.876/20067285_1531464700210237_4629493618556534784_n.jpg" alt="کاشت ناخن " width="450" height="450" data-mce-src="https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/s640x640/e15/c102.0.876.876/20067285_1531464700210237_4629493618556534784_n.jpg" style="border: 0px;"></span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: large;">نکات قابل تامل :جلسات آموزش کاشت ناخن که شامل موارد بالاست در 7 جلسه آموزش داده می شود.</span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: large;">پس از پایان جلسات ذکر شده هنر جو می تواند به آموزشگاه مراجعه کرده و با مشاهده کار همکاران در آموزشگاه به رفع عبوب خود بپردازد.</span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: large;">پس از پایان دوره آموزشی ، مدرک تخصصی به هنر جو داده می شود و هنر جو برای دریافت مدرک فنی به سازمان فنی جرفه ای معرفی می شود.</span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: large;">مدیریت اموزشگاه تخصصی کاشت ناخن کلبه ارزو بر عهده سرکار خانم آرزو قهرمانی می باشد.</span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: large;">برای اطلاعات دقیقتر و ثبت نام می توانید به شماره 0912.700.9256 تماس بگیریدتا ادرس آموزشگاه کاشت ناخن کلبه آرزو در فردوس شرق (غرب تهران )می باشد.</span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"><span style="font-size: large;">یکبار برای همیشه کاشت ناخن را تخصصی و حرفه ای آموزش ببینید.</span></p><div class="art_width100-darsad" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><div class="post-abi-icon" style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&nbsp;</span></div></div> text/html 2017-12-30T08:30:00+01:00 nailsalon.mihanblog.com آموزش کاشت ناخن خدمات ناخن نکاتی راجع مباحث آموزش کاشت ناخن http://nailsalon.mihanblog.com/post/10 <div class="theme-designer-com-post-text" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><p style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">الزاما نکات زیر به شما کمک می کند تا در آموزش کاشت ناخن به مهارت خوبی برسید.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">1- آشنایی و کار کردن با مواد مختلف کاشت ناخن اعم از ژلهای کاور و ...</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">2- بعد از آموزش کاشت باید بطور مکرر تمرین کنید تا مهارت آن کاشت در شما نهادینه شود.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">3- اگر در حین تمرین و تکرار دچار مشکلاتی شدید باید از کلاسهای بعد از آموزش توسط استادکار خود دقیقا مشکلاتتان را بازگو و رفع عیب کنید.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">4- در ابتدا اگر کاشتتان مطابق میلتان پیش نرفت نباید ناامید شوید هیچ استاد کاری در مراحل ابتدایی بهترین کاشت را انجام نمی دهد.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">5- همیشه الگو و نوع کاشتی را می خواهید تمرین کنید در نظر خود تجسم کنید و همیشه قبل از انجام کار تصویر کلی از آن داشته باشید.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">6- برای آنکه در مباحث آموزش کاشت گیج نشوید بهتر است از دیدن فیلمهای آموزشی متفاوت که بیشتر شما را سردرگم می کند پرهیز کنید.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">7- اکثر فیلمهای آموزشی برای طیف خاصی که این کار را آشنا هستند تدارک دیده می شود پس بهتر است بعد از آنکه به نوع کاشت اشراف کامل پیدا کردید از فیلمهای آموزشی استفاده کنید.در غیر اینصورت دچار مشکل خواهید شد.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">8- کار را از کاردان یاد بگیرید. با کمی توجه و دقت می توانید فرقها را متوجه شوید.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 18px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><img title=" آموزش کاشت ناخن" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/642/1925401/6.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/642/1925401/6.jpg" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="341" width="400"></span></p></div><div class="art_width100-darsad" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><div class="post-abi-icon" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">&nbsp;</span></div></div>