خدمات آموزش کاشت ناخن |غرب تهران خدمات تخصصی کاشت ناخن: در این وبلاگ بعضی آموزشهای مهم کاشت ناخن بصورت تئوری بیان می شود امید است که رضایت دوستان و شاگردان شامل حال ما شود.آموزش کاشت ناخن بصورت حضوری با تعیین وقت قبلی بهت0912.700.9256رین آموزشهای کاشت ناخن را از ما بخواهید. 0912.700.9256 خدمات کاشت ناخن http://nailsalon.mihanblog.com 2018-06-17T19:43:06+01:00 text/html 2018-06-09T13:30:00+01:00 nailsalon.mihanblog.com آموزش کاشت ناخن خدمات ناخن آموزش کاشت ناخن با طلا http://nailsalon.mihanblog.com/post/8 <p style="line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold">برای کاشت طلا کوب هم همانطور که در قسمتهای قبل&nbsp;<a title="آموزش کاشت ناخن-طلاکوب" href="http://mnails.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://mnails.ir/" style="">آموزش کاشت ناخن</a>&nbsp;گفتم از اسمش پیداست از فویل های مخصوص طلایی که در بازار موجود می باشد استفاده می کنیم.مثل سایر کاشتهای جدید &nbsp;کاشتی است ترکیبی که مراحلش بدین تر تیب است :</font></b></p><p style="line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold">A- تیپ ها را چسبانده و کات کرده و مراحل مانیکور را انجام داده .</font></b></p><p style="line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold">B- بعد ضد قارچ زده 3 دقیقه بماند .</font></b></p><p style="line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold">C- فویل های مخصوص که به رنگهای طلایی و نقره ای است را آماده کرده ( در بازاز مخصوص فروش مواد کاشت این فویلها موجود است ) آنها را بر هر قسمت صدف ناخن که دوست دارید می چسبانید .</font></b></p><p style="line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold">D- بعد پرایمر زده و مراحل کاشت را انجام می دهیم. حال میخواهد کاشت شما قلم پودر باشد یا قالب یا ژل فرقی نمیکند .</font></b></p><p style="line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold">END-بله. مشاهده می کنید که کاشت قشنگی شده. به همین سادگی کاشت طلاکوب انجام می شود.</font></b></p><p style="line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img title="آموزش کاشت ناخن" src="http://artnails.ir/images/goldnails.jpg" alt="آموزش کاشت طلاکوب ناخن" data-mce-src="http://artnails.ir/images/goldnails.jpg" style="border: 0px; cursor: default; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="300" width="400">آموزش کاشت ناخن - طلاکوب</font></b></p><div class="art_width100-darsad" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><br class="Apple-interchange-newline"></div> text/html 2018-06-01T07:15:32+01:00 nailsalon.mihanblog.com آموزش کاشت ناخن خدمات ناخن مرکــز کاشــت ناخــن http://nailsalon.mihanblog.com/post/214 <article class="blog_list single" id="post-2860" style="margin: 0px auto 40px;"><div class="article_content clearfix entry-content" style="zoom: 1;"><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; font-family: YEKAN; font-size: 17px;">مرکــز کاشــت ناخــن</p><h2 style="letter-spacing: 0px; position: relative; padding: 0px 0px 15px; font-weight: normal !important; line-height: 26px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 17px 0px 0px; font-size: 26px; font-family: KUFI; display: inline-block;">خدمات ناخن</h2>&nbsp;<h2 style="letter-spacing: 0px; position: relative; padding: 0px 0px 15px; font-weight: normal !important; line-height: 26px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 17px 0px 0px; font-size: 26px; font-family: KUFI; display: inline-block;">بهترین مرکز کاشت ناخن</h2><div id="attachment_777" class="wp-caption aligncenter" style="text-align: center; margin: 5px auto 10px; padding: 6px; position: relative; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-style: italic; overflow: hidden; border: 1px solid rgb(240, 240, 240); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.035) 2px 2px 1px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; width: 482px;"><img class="wp-image-777" title="مرکــز کاشــت ناخــن" src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2018/04/nailscenter-300x235.jpg" alt="مرکــز کاشــت ناخــن , بهترین مرکز کاشت ناخن" width="472" height="371" style="border: 1px solid rgb(251, 251, 251); max-width: 100%; display: inline-block; position: relative; height: auto;"><p class="wp-caption-text" style="margin: 0px; zoom: 1; font-family: YEKAN; font-size: 17px; clear: both; padding: 8px 0px 0px !important;">مرکز کاشت ناخن</p></div><h2 style="letter-spacing: 0px; position: relative; padding: 0px 0px 15px; font-weight: normal !important; line-height: 26px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 17px 0px 0px; font-size: 26px; font-family: KUFI; display: inline-block;">مرکــز کاشــت ناخــن</h2><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; font-family: YEKAN; font-size: 17px;">مرکز کاشت ناخن در اصطلاح خارجی nailcenter&nbsp; یک مکان اختصاصی برای انجام کلیه خدمات ناخن .</p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; font-family: YEKAN; font-size: 17px;">خدمات ناخن از مانیکور و پدیکور گرفته تا بکارگیری پیچیده ترین کاشت ها و تکنیکهای طراحی ناخن .</p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; font-family: YEKAN; font-size: 17px;">مراکز تخصصی کاشت ناخن در ایران به این معنی خیلی کم وجود دارند.<br>یعنی مراکزی که فقط در آن بطور تخصصی خدمات ناخن انجام می شود و خدمات دیگر آرایشی انجام نمی شود.</p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; font-family: YEKAN; font-size: 17px;">&nbsp;</p><h2 style="letter-spacing: 0px; position: relative; padding: 0px 0px 15px; font-weight: normal !important; line-height: 26px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 17px 0px 0px; font-size: 26px; font-family: KUFI; display: inline-block;">بهترین مرکز کاشت ناخن :</h2><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; font-family: YEKAN; font-size: 17px;">بهترین مرکز خدمات ناخن را می شود از دو جهت بهترین نامید . اگر هر یک از این فاکتور ها ناقص باشند و یا ناکار آمد ان مرکز دیگر بهترین نخواهد بود</p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; font-family: YEKAN; font-size: 17px;">فاکتور اول : تجهیزات سخت افزاری مدرن و بروز و شیک . از نما و دکوراسیون شیک یک مرکز ناخن گرفته با سیستم گرمایش و سرمایش مناسب تا وسایل کار بردی&nbsp; خدمات ناخن ، مانند سوهان برقی و ….</p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; font-family: YEKAN; font-size: 17px;">فاکتور دوم : وجود ناخنکاران حرفه ای در مرکز . ناخنکارانی که مهارت کامل در کار خود دارند و روز به روز با خلاقیت و ایده های خود ، مشتری های بیشتری را به سمت مرکز کاشت ناخن جلب می کنند.</p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; font-family: YEKAN; font-size: 17px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; font-family: YEKAN; font-size: 17px;">حالا اگر&nbsp; شما وارد مرکزی در زمستان شوید که سیستم گرمایشی مناسبی نداشته باشد بالطبع هر چقدر ناخنکار حرفه ای هم باشد سرما&nbsp; ممکن است برکیفیت کارش تاثیر منفی بگذارد و یا برعکس . شما ممکن است به مرکز کاشت ناخنی با دکوراسیون شیک بروید که ناخنکار آن در لول پایینتری باشد بالطبع زیاد برایتان خوشایند نخواهد بود و دیگر به آن مرکز نخواهید رفت.</p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; font-family: YEKAN; font-size: 17px;">&nbsp;</p><h2 style="letter-spacing: 0px; position: relative; padding: 0px 0px 15px; font-weight: normal !important; line-height: 26px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 17px 0px 0px; font-size: 26px; font-family: KUFI; display: inline-block;">بهترین مراکز کاشت ناخن :</h2><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; font-family: YEKAN; font-size: 17px;">برای آشنایی با بهترین مراکز کاشت ناخن در تهران ، شیراز ، اصفهان ، مشهد ، کرج و … می توانید از لینکهای زیر کمک بگیرید.</p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; font-family: YEKAN; font-size: 17px;"><a href="http://www.nailsartist.ir/category/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/" dideo-checked="true" style="background: transparent; color: rgb(224, 175, 29);">بهترین مراکز کاشت ناخن تهران</a></p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; font-family: YEKAN; font-size: 17px;"><a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%DA%A9%D8%B1%D8%AC.html" target="_blank" rel="noopener" dideo-checked="true" style="background: transparent; color: rgb(224, 175, 29);">بهترین مراکز کاشت ناخن کرج</a></p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; font-family: YEKAN; font-size: 17px;"><a href="http://www.nailsartist.ir/category/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2/" dideo-checked="true" style="background: transparent; color: rgb(224, 175, 29);">بهترین مراکز کاشت ناخن اصفهان</a></p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; font-family: YEKAN; font-size: 17px;"><a href="http://www.nailsartist.ir/category/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/" dideo-checked="true" style="background: transparent; color: rgb(224, 175, 29);">بهترین مراکز کاشت ناخن مشهد</a></p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; font-family: YEKAN; font-size: 17px;"><a href="http://www.nailsartist.ir/category/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2/" dideo-checked="true" style="background: transparent; color: rgb(224, 175, 29);">بهترین مراکز کاشت ناخن شیراز</a></p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; font-family: YEKAN; font-size: 17px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; zoom: 1; padding: 0px 0px 16px; font-family: YEKAN; font-size: 17px;"><a href="http://www.mnails.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%86/" dideo-checked="true" style="background: transparent; color: rgb(224, 175, 29);">اموزشگاه کاشت ناخن</a></p><div class="row" style="margin: 0px; clear: both;"><div class="tags" style="color: rgb(162, 162, 162); font-style: italic; display: inline-block;"><span class="icon-tag-1" style="margin-right: 0px; margin-left: 10px;"></span><a href="http://www.mnails.ir/tag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d9%80%d9%80%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%80%d9%80%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%80%d9%80%d9%86/" rel="tag" dideo-checked="true" style="background: transparent; color: rgb(162, 162, 162); text-decoration-line: none; display: inline-block;">بهترین مرکــز کاشــت ناخــن</a>,&nbsp;<a href="http://www.mnails.ir/tag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d9%80%d9%80%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%80%d9%80%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%80%d9%80%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86/" rel="tag" dideo-checked="true" style="background: transparent; color: rgb(162, 162, 162); text-decoration-line: none; display: inline-block;">بهترین مرکــز کاشــت ناخــن اصفهان</a>,&nbsp;<a href="http://www.mnails.ir/tag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d9%80%d9%80%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%80%d9%80%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%80%d9%80%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/" rel="tag" dideo-checked="true" style="background: transparent; color: rgb(162, 162, 162); text-decoration-line: none; display: inline-block;">بهترین مرکــز کاشــت ناخــن تهران</a>,&nbsp;<a href="http://www.mnails.ir/tag/%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%80%d9%80%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%80%d9%80%d9%86/" rel="tag" dideo-checked="true" style="background: transparent; color: rgb(162, 162, 162); text-decoration-line: none; display: inline-block;">کاشــت ناخــن</a>,&nbsp;<a href="http://www.mnails.ir/tag/%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%ac/" rel="tag" dideo-checked="true" style="background: transparent; color: rgb(162, 162, 162); text-decoration-line: none; display: inline-block;">کاشت ناخن کرج</a>,&nbsp;<a href="http://www.mnails.ir/tag/%d9%85%d8%b1%da%a9%d9%80%d9%80%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%80%d9%80%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%80%d9%80%d9%86/" rel="tag" dideo-checked="true" style="background: transparent; color: rgb(162, 162, 162); text-decoration-line: none; display: inline-block;">مرکــز کاشــت ناخــن</a>,&nbsp;<a href="http://www.mnails.ir/tag/%d9%85%d8%b1%da%a9%d9%80%d9%80%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%80%d9%80%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%80%d9%80%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2/" rel="tag" dideo-checked="true" style="background: transparent; color: rgb(162, 162, 162); text-decoration-line: none; display: inline-block;">مرکــز کاشــت ناخــن شیراز</a></div></div></div></article><br><div class="entry commententry"><div class="clearfix" style="zoom: 1; color: rgb(136, 136, 136); font-family: YEKAN; font-size: 13px;"></div><div id="comments" class="rt_comments rt_form" style="margin: 0px; width: 740px; overflow: hidden; color: rgb(136, 136, 136); font-family: YEKAN; font-size: 13px;"><div id="respond" class="comment-respond" style="clear: both;"></div></div></div> text/html 2018-05-12T09:30:00+01:00 nailsalon.mihanblog.com آموزش کاشت ناخن خدمات ناخن قیمت کاشت ناخن http://nailsalon.mihanblog.com/post/11 <div class="theme-designer-com-post-text" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><p style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 18px;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">&nbsp;قیمت کاشت ناخن</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 18px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">در باب &nbsp;هزینه و قیمتهای کاشت ناخن &nbsp;هم همانطور که می دانید هر استادکاری با توجه به نوع کاشت و میزان ظرافت کاشت قیمت خود را تعیین می کند و علت متفاوت بودن &nbsp;قیمتها همین است.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 18px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">البته همیشه هم هستند کسانی که قیمت بالا دارند اما نوع کاشتان اصلا مناسب و مستحکم نیست.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 18px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">اما در حالت کلی به کاشت با قیمت پایین همیشه باید شک کرد آن هم با وجود مواد کاشت نامرغوب فراوان در بازار.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><img title="قیمت کاشت ناخن" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/642/1925401/7.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن" data-mce-src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/642/1925401/7.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="312" width="400"></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">سعی می کنم در باب قیمتهای کاشت و آموزش کاشت هم انصاف و تعادل را رعایت کنم و</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">با توجه به نوع کاشت و آموزش کاشت ناخن و همچنین میزان رضایت مشتری و مدت زمان وقتی که صرف می شود بضورت تعاملی با مشتری قیمتها تعیین شود نا یه نوعی مشتری هم راضی شود در واقع همیشه حق با مشتری است!</span></p></div><div class="art_width100-darsad" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><div class="post-abi-icon" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">&nbsp;</span></div></div> text/html 2018-05-02T04:30:00+01:00 nailsalon.mihanblog.com آموزش کاشت ناخن خدمات ناخن کاشتهای ناخن مختلف http://nailsalon.mihanblog.com/post/7 <div class="theme-designer-com-post-text" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><h2 class="artnails-postheader" style="font-family: Tahoma; font-size: 1.5em; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><a href="http://artnails.ir/12-کاشت-ناخن/27-انواع-کاشت-ناخن.html" data-mce-href="http://artnails.ir/12-کاشت-ناخن/27-انواع-کاشت-ناخن.html" title="کاشت ناخن" target="_blank" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">انواع کاشت ناخن</a></span></h2><div class="artnails-postheadericons artnails-metadata-icons" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">اگر می خواهید در حرفه&nbsp;<a href="http://artnails.ir/" target="_blank" data-mce-href="http://artnails.ir/" title="کاشت ناخن" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">کاشت ناخن&nbsp;</a>و آموزش کاشت ناخن&nbsp;وارد شوید باید بگویم که خیلی گسترده می باشد. در واقع کاشت ناخن هنر ظریفی است که نیازمند استعداد ، علاقه ، حوصله و ابتکار است . شاید بارها در سالن های آرایشی کاشت ناخن با خود گفته باشید :این که کاری ندارد! اما در واقع هنری است که واقعا جوهر یادگیری می خواهد. &nbsp;ما چندین نوع کاشت داریم که هر کدام نیز ترمیم خاص خود را دارد.</span></div><div class="artnails-postcontent clearfix" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: justify;"><div class="artnails-article" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><a href="http://web.archive.org/web/20160113223156/http://artnails.ir/images/nail/nails1.jpg" rel="follow" data-mce-href="http://web.archive.org/web/20160113223156/http://artnails.ir/images/nail/nails1.jpg" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><img title="آموزش کاشت ناخن" src="http://artnails.ir/images/nail/nails1.jpg" alt="انواع کاشت ناخن" data-mce-src="http://artnails.ir/images/nail/nails1.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="144" width="300"></a></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">مثل کاشت پودری ، کاشت ژله ای کاشت قالبی ، کاشت میکس ، کاشت گل خشک ، کاشت اکلیلی ، کاشت دیپینگ و انواع کاشتهای دیگر که روز به روز نوع جدیدی وارد بازار کار می شود. ولی مهمترین نکته در کاشت نوع کاشت این است که کدام کاشت با توجه به شرایط آب و هوایی منظقه زندگی مناسب و دوام بیشتری دارد.</span></div></div></div></div><div class="art_width100-darsad" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><div class="post-abi-icon" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">&nbsp;</span></div></div> text/html 2018-04-21T06:22:40+01:00 nailsalon.mihanblog.com آموزش کاشت ناخن خدمات ناخن کاشت ناخن صادقیه http://nailsalon.mihanblog.com/post/209 <p>کاشت ناخن صادقیه</p><h1>مرکز کاشت ناخن</h1><h1>خدمات ناخن غرب تهران</h1><div> </div><div><img class="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن صادقیه" src="https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/6f84b595b7c9281f27d3799fd4c9191c/5B7166AF/t51.2885-15/e15/fr/p1080x1080/30078858_236586003584399_2809668387003695104_n.jpg" alt="کاشت ناخن صادقیه" width="516" height="517"> کاشت ناخن صادقیه</div><h2>کاشت ناخن صادقیه |کلبه آرزو</h2><div> </div><div>کاشت ناخن را صحیح و کامل یاد بگیرید ((امکان آموزش دوره فشرده)) </div><div>معرفی به بازار کار با در آمد فوقعلاده </div><div>با سلام خدمت هنر جویان و همکاران عزیز </div><div> </div><div>دوره آموزشی تخصصی دیزاین وکاشت ناخن شامل : </div><div>کاشت و طراحی ناخن آموزش دوره پیشرفته کاشت شامل مانیکور پدیکور کاشت مادر ،کاشت پودر با قلم کاشت قالب کاشت دوال سیستم کاشت نمازی کاشت میکس کاشت فرنچ کاشت گریم کاشت اج کاشت بیبی بومر کاشت استند گلاس فول گلاس گلاشیر , موزاییکی کاشت sky کاشت آینه ای کاشت عقابی کاشت دیپینگ کاشت آکواریوم کاشت فرمر بدون تیپ و چشب کاشت ماتیکی و کاشت کریس تال کاور نقره و طلا کوب فرنچ دایم و موقت تیپ شناسی ریموور کردن اکرلیک و.... </div><div> </div><div>انواع دیزاین های بروز طراحی با پودر ( گل برجسته 3d) </div><div>طراحی با ابر بابل اکلیل گیپور تور روزنامه و... </div><div> </div><div> </div><div>توسط مربی های حرفه ای با رفع اشکال نامحدود </div><div> </div><div>علاقمندان به شرکت در این دوره آموزشی جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس حاصل فرمایند </div><div> </div><div>مدرک دیپلم سازمان فنی و حرفه ای+ بین المللی </div><div> </div><h2>مرکز آموزش کاشت ناخن در صادقیه</h2><div> </div><div>#کلینیک_تخصصی_ناخن #ناخن #زیبایی #پوست #پاکسازی_پوست #مو#مانیکور #پدیکور #کاشت_ناخن <br> #ترمیم_ناخن#کاشت_گریم #طراحی_ناخن #سالن_زیبایی#کرج #مهرویلا#ناخن_شیک #ناخن_عروس <br> #ناخن_زیبا #لاک#ناخن_کاشت #کاشت #کاشت_ناخن_طراحی<br> #کاشت_ناخن_کرج #کاشت_ناخن_تهران#کاشت_ناخن_گریم</div><div>09127009256</div><div> </div><div>اماده ارائه بهترین خدمات در بهترین نقطه شهر تهران است <br> لطفا جهت اطلاعات بیشتر و وقت قبلی تماس بگیرید 09127009256</div><div><div> </div><div>#کاشت_ناخن_تهران #کاشت_فرمر